Simplicatus Research and Development AS

Simplicatus Research and Development (SRD) er et norsk aksjeselskap eid av de ansatte.

Visjon

Forklare vitenskap på en enkel måte!

Formål

  • Forklare kompliserte vitenskapelige konsepter på en enkel måte
  • Levere produkter/tjenester til kommunikasjon, undervisning og læring innen naturvitenskap
  • Bidra til høy kvalitet i prosjekter, produkter og tjenester innen dette området

Aktiviteter

  • Lede og delta i utviklingsprosjekter innen utdanning
  • Gi råd om og utvikle utdanningsutstyr og spesielle installasjoner
  • Organisere videreutdanningskurs for lærere og undervisningspersonell

Verdier

  • Morsom & Vennlig – aktiv, samarbeidsvilling og sikker læring
  • Fortrolig & Fascinerende – intuitive, kreative og inspirerende produkter
  • Fokusert & Fleksibel – kompetente, profesjonelle og pålitelige tjenester

Prosjekter

SRD arbeider for tiden med å utvikle nye internasjonale prosjekter. Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i et samarbeid.

Partnere og produkter

Nettverket vårt omfatter universiteter, offentlige utdanningsinstitusjoner, vitensentre, lærerorganisasjoner, skoler etc. i rundt 15 europeiske land. Vi har samarbeidet med mer enn 50 vitenskapelige/pedagogiske forfattere/oppfinnere og utviklet mer enn 30 bøker/hefter på norsk, engelsk og andre språk for lærerutdanning og konseptuelle læringsaktiviteter innen matematikk og fysikk.

Disse aktivitetene dekker alle nivåer i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Noen aktiviteter kan også brukes på universitetsnivå. De konseptuelle aktivitetene og utstyret kan kombineres med ulike teoretiske vanskelighetsgrader og tilpasses et bredt område innen læreplanene.

Vi har også utviklet et antall nettsider for offentlig informasjon om romforskning, matematikk, fysikk og biologi såvel som noen få online og offline pedagogiske spill. Alle disse er fritt tilgjengelige fra lenkene i menyen til høyre.

Exhibits.nl

SRD representerer Exhibits.nl i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina. Les mer om dette her.