SUPERCOMET 2-prosjektet

SUPERCOnductivity Multimedia Educational Tool Phase 2

Basert på resultatene fra SUPERCOMET-projektet startet SUPERCOMET 2-prosjektet i november 2004 og ble avsluttet i november 2007. Økonomisk støtte på €405 000 gjennom Leonardo da Vinci-programmet fase II til EU beløp seg til 75% av prosjektets totalbudsjett på ca. €540 000. Prosjektkoden var N/04/B/PP/165.008.

Utfordringen

Siden SUPERCOMET-prosjektet startet i 2001 har stadig nye konferanser og undersøkelser (PISA, TIMSS, Physics on Stage 2, Science on Stage, GIREP, MPTL) bekreftet at det fortsatt er problemer på europeisk nivå med rekruttering av gode lærerkrefter og elevenes kompetanse i realfag og spesielt fysikk. En stor del av fysikklærerne vil dessuten gå av med pensjon i løpet av de neste 10-15 årene. Dette påvirker både potensialet for teknologisk utvikling og samfunnsutviklingen.

Kort beskrivelse

SUPERCOMET 2-prosjektet hadde som målsetting å bidre til å endre denne uheldige trenden gjennom å utvikle undervisningsmateriale som er utfordrende, interessant og morsomt både for elever og lærere.

Prosjektet bygger på SUPERCOMET-prosjektet og ePhys-prosjektet, og har rekruttert sitt partnerskap fra GIREP (Den internasjonale forskningsgruppen for fysikkundervisning) og MPTL (Arbeidsgruppen for multimedia i fysikkundervisning hos European Physical Society). Utover prosjektets hovedmål ønsket partnerne å utvikle en modell for tilsvarende læremateriell for såkalt ”blended learning” basert på moderne pedagogisk teori som kan følges opp i framtidige utviklingsprosjekter gjennom prosjektets nettverk av partnere.

Ved å kombinere moderne pedagogiske metoder (f.eks. samarbeidslæring og elevaktiv problemløsning) med dataanimasjoner og fysikkforsøk i en balansert tilnærming ønsker SUPERCOMET 2-prosjektet å binde sammen det spennende fenomenet superledning med læreplanene i faget i videregående skoler i ulike land. Medfølgende lærerveiledning og  lærerkurs sørget for at utviklede verktøy og metoder blir implementert.

Detaljer

Artikkelen ble skrevet den 11/10/2011, i kategorien Prosjekter.

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.