MOSEM-prosjektet

“Minds-On”-kofferter for elevaktiv læring av Superledning og Elektromagnetisme til etter- og videreutdanningskurs for fysikklærere i videregående skole.

Basert på resultatene fra SUPERCOMET- og SUPERCOMET 2-prosjektene, gikk MOSEM-prosjektet fra november 2007 til april 2010. Den økonomiske støtten på €291 500 gjennom Leonardo da Vinci programme phase II of the European Union utgjorde 64% av prosjektets totalbudsjett på ca. € 455 000. Prosjektkoden er LLP-LdV-TOI-2007-NO/165.009.

Utfordringen

Mangel på dyktige naturfagslærere, særlig fysikklærere, er en del av en ond sirkel hvor dårlige kunnskaper og negative holdninger til fysikkfaget hindrer rekruttering av gode kandidater som kan snu trenden. Flere undersøkelser og konferanser de siste årene har stadfestet dette både på nasjonalt og europeisk nivå.

Kort beskrivelse

MOSEM-prosjektet utviklet materiell/utstyr for undringsforsøk og utforskning av sentrale fenomener og prinsipper innenfor elektromagnetisme. Elektronisk og trykt støttemateriell for lærere og elever bruker tekst, video og animasjoner. Aktiv deltakelse i “minds-on”-eksperimenter med materiale fra prosjektet og andre kilder gir økt motivasjon og læringsutbytte. MOSEM bygger på mange tidligere Leonardo og andre EU-prosjekter,  mest kjent er SUPERCOMET 2-prosjektet.

Detaljer

Artikkelen ble skrevet den 11/10/2011, i kategorien Prosjekter.

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.