Möbius-formet magnetisk svevetogbane

MOSEM² Möbius Maglev Train Track

Verdens første demonstrator av superledende fluksankring med magnetisk svevetog som dreier om sin egen akse i tre dimensjoner

Möbiusbane for superledende magnetisk svevetog

Som en del av MOSEM²-prosjektet har en studentgruppe ved Høgskolen i Vestfold utviklet og bygget en unik Möbius-formet magnetisk togbane for et superledende svevetog. Utviklingen fant sted som en forlengelse av High-Tech Kit fra MOSEM-prosjektet, som inneholder en halvmeterlang rett magnetisk togbane for demonstrasjon av to typer superledende levitasjon (sveving) – via hhv. Meissner-effekten og fluksankring.

Möbiusbanen bruker fluksankring til å “holde toget på skinnene” mens det flyr rundt banen. Geometrien til et Möbius-bånd lar toget gå rundt i sirkel samtidig som det dreier rundt sin egen akse. Resultatet er at toget både svever over banen og henger ved siden av samt under banen, uten å berøre den. En kort forklaring av hvordan dette er mulig finner du på denne posteren.

MOSEM² Maglev Train levitating above Möbius TrackDette viser at sveving med fluksankring er svært stabilt og forskjellig fra “normal” magnetisk sveving hvor magnetisk frastøtning motvirker tyngdekraften. Elektromagneter brukes av dagens svevetog i full størrelse, enten de er kommersielle eller fortsatt på forskningsstadiet, og enten de bruker konvensjonelle eller superledende elektromagneter, mens permanente magneter brukes av noen modelltog. Slik frastøtning som motvirker tyngdekraften er av natur ustabil og kan bare fungere på en horisontal bane med stabilisatormekanismer.

Vi tror derfor at denne modellen demonstrerer et helt nytt konsept som gir inspirasjon for framtidens transportmidler.

Se videoen vår på YouTube av Möbius-banen og svevetoget

Registrer deg i MOSEM Nettsamfunn for nyheter om dette produktet

Kontakt Simplicatus Research and Development  for å diskutere spesialtilpasninger

Detaljer

Artikkelen ble skrevet den 12/10/2011, i kategorien Produkter.

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.