SUPERCOMET-prosjektet

SUPERCOnductivity Multimedia Educational Tool

SUPERCOMET-projektet startet i desember 2001 og løp til desember 2004. Økonomisk støtte på € 491 500 gjennom Leonardo da Vinci-programmet fase II til EU beløp seg til 75% av prosjektets totalbudsjett på ca. € 650 000. Prosjektkoden var N/01/B/PP/131.014.

Utfordringen

I følge Physics On Stage-konferansen ved CERN, Geneve i november 2000 var det krise i fysikkutdanningen på europeisk nivå, og behov for en vitamininnsprøytning i fysikkundervisningen. Fysikkutdanningen i Europa er i krise grunnet manglende rekruttering kombinert med det store antallet fysikklærere som snart går av med pensjon. Dette påvirker både potensialet for teknologisk utvikling og samfunnsutviklingen.

Kort beskrivelse

SUPERCOMET-prosjektet hadde som målsetting å bidre til å endre denne uheldige trenden gjennom å utvikle undervisningsmateriale som er utfordrende, interessant og morsomt både for elever og lærere.

Ved å kombinere moderne pedagogiske metoder (f.eks. samarbeidslæring og elevaktiv problemløsning) med dataanimasjoner, siktet SUPERCOMET-prosjektet mot å binde sammen det spennende fenomenet superledning med læreplanene i faget i videregående skoler i ulike land. En medfølgende lærerveiledning og  lærerseminar sørget for at de utviklede verktøy og metoder blir implementert.

Eksisterende datagrafikk og animasjoner har blitt utviklet gjennom det tidligere Superlab-prosjektet ved NTNU og Simplicatus, som fokuserer på generell spredning av forskning på superledning. Disse ressursene er tilgjengelige for SUPERCOMET-prosjektet, noe som gir en “flying start” med tanke på utstrakt bruk av grafikk for å visualisere (vanligvis) usynlige fysiske fenomener knyttet til elektrisitet og magnetisme, samt sammenhengen med viktige læreplananalyser som partikkelmodell av materie og energioverføringen.

Detaljer

Artikkelen ble skrevet den 11/10/2011, i kategorien Prosjekter.

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.