Twitter-logo

Tvitring om Simplicatus Research and Development: Prosjekter, produkter, hendelser, nyheter og andre aktuelle temaer.