SUPERCOMET Online Læringsmoduler

SUPERCOMET Online Modules

SUPERCOMET- og SUPERCOMET 2-prosjektene utviklet 9 online læringsmoduler som inneholder konseptuelle animasjoner til inspirasjon i undervisning og læring av magnetisme, elektrisk ledning, elektromagnetisk induksjon og superledning.

Disse animasjonene gjør det mulig å:

  • vise de normalt usynlige magnetiske og elektriske feltene
  • se på partikkelmodellen av et metallgitter med variabelt elektrisk felt og temperaturer
  • se på eksperimenter som krever superledere og flytende nitrogen, noe som normalt ikke er tilgjengelig på skolen

Siden animasjonene er kvalitative, er de ikke ment å brukes til utregninger og kvantitativ behandling av emnet, men det er i mange tilfeller mulig å utvikle regneoppgaver basert på likninger, data og sammenhenger beskrevet i modulene. Dette er spesielt tilfelle for elektrisk ledning og sammenhengen mellom magnetisk fluks og kraft (bl.a. Faraday-effekten).

 

NB: Noen av modulene er fremdeles “under utvikling”.

Detaljer

Artikkelen ble skrevet den 13/10/2011, i kategorien Ressurser.

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.