MOSEM²-prosjektet

MOdellering og datalogging i kompetansehevingskurs for fysikklærere i videregående skole med elevaktiv læring av Superledning og ElektroMagnetisme med Minds-On-Simuleringer og -ExperiMenter

Ideen til MOSEM²-prosjektet dukket opp i løpet av de foregående SUPERCOMET- og SUPERCOMET2-prosjektene, og bygger på materialene som ble utviklet i søsterprosjektet MOSEM. MOSEM²-prosjektet løp fra november 2008 til september 2011 og hadde € 300 000 i økonomisk støtte fra Leonardo da Vinci Life Long Learning programme of the European Union, noe  som utgjorde 61% av prosjektets totale budsjett på ca. € 492 000. Prosjektkoden er NO/08/LLP-LdV/TOI/131.013.

Utfordringen

Rekrutteringen til realfag og spesielt fysikk er i en bølgedal over hele Europa. I mange land er gjennomsnittsalderen på fysikklærerne over 50, og det er også sviktende rekruttering til yrket. Mangel på kompetente realfagslærere, spesielt fysikklærere, er blant utfordringene som skaper negative assosiasjoner til fysikkfaget og også hindrer rekruttering av gode kandidater som kan snu utviklingen. Dette er situasjonen både på nasjonalt og på europeisk plan, slik det har blitt dokumentert i flere studier og konferanser i de senere år. Det satses derfor på gode videre- og etterutdanningstilbud fra EU sin side.

Beskrivelse

MOSEM²-prosjektet fremmer livslang læring i fysikk og pedagogikk for realfagslærere i videregående skole ved å  tilby en rekke modelleringsverktøy basert på eksisterende kommersielle og non-profit løsninger, såvel som resultatene fra tidligere, relaterte Leonardo-prosjekter.

De håndfaste resultatene fra MOSEM²-prosjektet inkluderer nytt innhold i et eksisterende og internasjonalt benyttet elektronisk læringsmiljø som tilbys de deltakende skolene og lærere. Dette nye materiellet kombinerer matematiske modeller, simuleringer og videoanalyser av enkle, tankevekkende eksperimenter, støttet av elektronisk og trykt materiale som både omfatter tilleggsvideoer, animasjoner og tekst.

Spesielt utviklede lærerseminarer gir deltakerne førstehånds erfaring med disse ressursene såvel som pedagogiske metoder for elevaktiv læring, som bygger på resultatene fra SUPERCOMET 2- og MOSEM-prosjektet. I tillegg vil MOSEM² forbedre de tidligere resultatene fra SUPERCOMET 2- og MOSEM-prosjektet ved å legge til en kvantemekanisk forklaring på fysikken bak superledningen, takket være ledende forskere på dette spennende feltet av fysikken.

MOSEM²-prosjektet bygger på grunnmuren av flere samarbeid i nasjonale og/eller europeiske prosjekter, senest MOSEM- og SUPERCOMET 2-prosjektet, som er de direkte kildene til ideer og MOSEM²-konsortiet.  Partnerskapet bak prosjektforslaget består av ledende europeiske fysikklærere som er kjent fra samarbeid i tidligere prosjekter, samt å være hyppige bidragsytere på internasjonale konferanser for fysikkutdanning. Flere samarbeidspartnere har ledet eller vært rådgivere for internasjonale vitenskapelige organisasjoner som GIREP, MPTL og ESERA.

Detaljer

Artikkelen ble skrevet den 11/10/2011, i kategorien Prosjekter.

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.